Subsidieregeling voor asbestverwijdering

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.
Asbestinventarisatierapport

Let op: deze regeling is per 15 december 2018 gesloten, subsidie aanvragen is niet langer mogelijk. Voor meer informatie zie: subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbesthoudende dak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen.

Overheden die een asbesthoudend dak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbesthoudende dak.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbesthoudende dak met een maximum van € 25.000,00 per adres.

U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbesthoudende dak meer dan 35 m2 bedraagt.

Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Asbest Inventarisatie Nederland B.V. help u bij het indienen van de subsidieaanvraag.

Deskundig & Snel

Ontvang een gratis offerte voor uw asbestinventarisatie

Gratis offerte ontvangenOfferte
Of bestel een asbest test kit
Asbestinventarisatie icon21
Al meer dan 30 jaar ervaring
Meer dan 1.000 rapporten opgesteld
Een snelle afhandeling
Vaste scherpe prijzen
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Neem contact met ons op
Asbestinventarisatie icon21